Journal article

Managen van de prestaties op het gebied van MVO : Resultaten van een empirisch onderzoek in Nederland

    2008
Published in:
  • M&O: Tijdschrift voor Management en Organisatie. - 2008, vol. 62, no. 5, p. 23-36
Faculty
Faculté des sciences économiques et sociales et du management
Department
Département des sciences du Management
Language
  • Dutch
Classification
Economics
License
License undefined
Identifiers
  • RERO DOC 233349
Persistent URL
https://folia.unifr.ch/unifr/documents/304186
Statistics

Document views: 40 File downloads:
  • 2008_vos_furrer_egri_m_o-1.pdf: 53